Báo giá tổ chức hội thảo tại Nha Trang

BÁO GIÁ TỔ CHỨC HỘI THẢO TẠI NHA TRANG

Khách sạn

Giá ( VND)

Bao gồm

Khách sạn 52 Trần Phú  * * *

6.000.000đ/ngày sức chứa 70-100 khách
Giải khát giữa giờ: từ  40.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 130.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 650.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn Majestic Nha Trang * * *

7.000.000đ/ngày sức chứa 70-100 khách
Giải khát giữa giờ: từ  65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 130.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 850.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn Tropicana * * * *

6.000.000đ/ngày sức chứa 70-100 khách
Giải khát giữa giờ: từ  50.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 130.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 850.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn The Light * * *

6.000.000đ/ngày sức chứa 50-80 khách
9.000.000đ/ngày sức chứa 100-150 khách
Giải khát giữa giờ: từ  60.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 150.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 1.050.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn Đông Phương * * *

20-40 khách:5.000.000đ/ngày
 Giải khát giữa giờ: từ 45.000đ – 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 800.000VND/phòng – 1.000.000VNĐ/phòng
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn Xanh * * *

20-40 khách:4.500.000đ/ngày
50-70 khách:6.500.000đ/ngày
 Giải khát giữa giờ: từ 45.000đ – 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 800.000VND/phòng – 1.000.000VNĐ/phòng
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn Olympic * * *

trên 50-70 khách: từ 6.000.000
 Giải khát giữa giờ: từ 35.000đ – 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 650.000VND/phòng – 1.000.000VNĐ/phòng
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn Luxury Nha Trang * * *

trên 50-70 khách: từ 6.500.000
 Giải khát giữa giờ: từ 45.000đ – 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 900.000VND/phòng – 1.000.000VNĐ/phòng
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn VDB Nha Trang * * * *

trên 50-70 khách: từ 7.500.000
 Giải khát giữa giờ: từ 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 150.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 950.000VND/phòng
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn Mường Thanh Nha Trang * * * *

trên 50-70 khách: từ 8.000.000
 Giải khát giữa giờ: từ 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 150.000đ – 300.000đ/xuất
Phòng ở: từ 900.000VND/phòng
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng họp set up theo tiêu chuẩn
• 2 lần giải khát giữa giờ gồm trà, café, hoa quả và bánh ngọt
• 1 bữa  ăn trưa tự chọn
• Hoa tươi trang trí
• Màn chiếu
• Bút viết và nước uống
• Hệ thống âm thanh, ánh sáng, phục vụ hội thảo