Báo giá tổ chức hội thảo tại Đồ Sơn
 

BÁO GIÁ TỔ CHỨC HỘI THẢO TẠI ĐỒ SƠN

     

KHÁCH SẠN

GIÁ ( VND)

BAO GỒM

Trung tâm tập Huấn và Cung ứng dịch vụ * * * khu 1 - Đồ Sơn - Hải Phòng

3.500.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 30-50 khách
5.000.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 80-150 khách
Giải khát giữa giờ: từ 30.000đ – 40.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ - 200.000đ/xuất
Phòng ở: 500.000VNĐ/phòng đơn/phòng đôi
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ 

Phòng hội thảo
Bao gồm:
-  phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng
- Hoa tươi trang trí
- Màn chiếu

Khách sạn Công Đoàn Đồ Sơn * * * - khu 1 - Đồ Sơn - Hải Phòng

3.500.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 30-50 khách
5.000.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 80-150 khách
Giải khát giữa giờ: từ 30.000đ – 40.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ - 200.000đ/xuất
Phòng ở: 500.000VNĐ/phòng đơn/phòng đôi
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ 

Khách sạn Hải Âu * * *- khu 2 - Đồ Sơn - Hải Phòng

3.200.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 30-50 khách
5.500.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 80-150 khách
Giải khát giữa giờ: từ 40.000đ – 40.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 150.000đ - 200.000đ/xuất
Phòng ở: 600.000VNĐ/phòng đơn/phòng đôi
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ 

Khách sạn Xây Dựng * * * - khu 2 - Đồ Sơn - Hải Phòng

3.200.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 30-50 khách
6.000.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 80-150 khách
Giải khát giữa giờ: từ 30.000đ – 40.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ - 200.000đ/xuất
Phòng ở: 500.000VNĐ/phòng đơn/phòng đôi
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ 

. Khách sạn Classic Hoàng Long * * *  thành phố Hải Phòng

 7.500.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 100 khách
Giải khát giữa giờ: 45.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 150.000đ - 200.000đ/xuất
Phòng ở: 750.000VNĐ/phòng đơn/phòng đôi
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ 

Khách sạn Seastar Hải Phòng * * * * thành phố Hải Phòng

 7.500.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 60-70 khách
Giải khát giữa giờ: 55.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 200.000đ - 300.000đ/xuất
Phòng ở: 880.000VNĐ/phòng đơn/phòng đôi Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ 

Khách sạn Camela Hải Phòng * * * * thành phố Hải Phòng

5.500.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 30-50 khách
9.000.000VNĐ/ngày/phòng họp sức chứa 80-120 khách
Giải khát giữa giờ: 55.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 150.000đ - 200.000đ/xuất
Phòng ở: 800.000VNĐ/phòng đơn/phòng đôi
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ