Hội thảo lấy ý kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015

Hội thảo lấy ý kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015:

Hội thảo diễn ra tại khách sạn Fortuna Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Công ty Viet Vision

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan; thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Thủ tướng Chính phủ; 12 Sở, ngành có liên quan của 03 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; một số hiệp hội doanh nghiệp; đại diện một số bệnh viện, trường đại học và một số chuyên gia.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo Quyết định, ông Ngô Hải Phan cho biết: năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt CCTTHC trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng… Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCTTHC, dự thảo Quyết định đề xuất 18 nhóm quy định TTHC cần tiến hành rà soát, đơn giản hóa trên các lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội, sản xuất, kinh doanh, công chức – công vụ như tuyển dụng, nâng ngạch… và 2 nhóm tổ chức thực hiện TTHC nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, minh bạch và công khai TTHC. Ông Phan khẳng định, nếu các Bộ, ngành thực hiện được 18 nhóm quy định TTHC cần tiến hành rà soát, đơn giản hóa nêu trên thì “bức tranh cải cách sẽ có những thay đổi tích cực”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận chuyên sâu về các vấn đề, lĩnh vực, nhóm TTHC, quy định liên quan dự kiến đơn giản hóa, cắt giảm gánh nặng hành chính theo dự thảo Kế hoạch; phương pháp, cách thức phối hợp; vai trò của các Bộ, ngành, địa phương, Hội đồng tư vấn trong thực hiện Kế hoạch…