Báo giá tổ chức hội thảo tại Hạ Long
BÁO GIÁ TỔ CHỨC HỘI THẢO TẠI HẠ LONG

Khách sạn

Giá ( VND)

Bao gồm

Khách sạn 3***

Khách sạn Công Ðoàn

 4.500.000đ/phòng ( hội trường sức chứa 50-60 khách)
Tea break : 35,000-50,000/ suất/ lượt
Ăn uống: 130,000 - 200,000 vnd/ suất
Phòng nghỉ: 530,000vnd/ phòng/ đêm
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dvụ )

Phòng hội thảo ( 30-50 khách)
Bao gồm:
- Phòng họp set up theo tiêu chuẩn
- Hệ thống âm thanh, ánh sáng
-Hoa tươi trang trí
- Màn chiếu
- Giá đã bao gồm 10% VAT và phí dịch vụ

Khách sạn Bạch Ðằng

 3.500.000đ/ngày/phòng họp sức chứa 30 khách
 7.500.000đ/ngày/ phòng sức chứa 100-150 khách
Tea break : 30,000-50,000/ suất/ lượt
Ăn uống: 120,000 - 200,000 vnd/ suất
Phòng nghỉ: 530,000vnd/ phòng/ đêm
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dvụ )

Khách sạn  Vân Hải Long

 5.000.000đ/phòng/ngày sức chứa 50 khách
 Tea break : 30,000-50,000/ suất/ lượt
Ăn uống: 120,000 - 200,000 vnd/ suất
Phòng nghỉ: 550,000vnd/ phòng/ đêm
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dvụ )

Khách sạn Ha Long Bay

 5.000.000đ/phòng/ngày sức chứa 50 khách
 Tea break : 30,000-50,000/ suất/ lượt
Ăn uống: 120,000 - 200,000 vnd/ suất
Phòng nghỉ: 600,000vnd/ phòng/ đêm
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dvụ )

Khách sạn BMC

 5.500.000đ/phòng/ngày sức chứa 50 -80khách
 Tea break : 45,000/ suất/ lượt
Ăn uống: 120,000 - 200,000 vnd/ suất
Phòng nghỉ: 550,000vnd/ phòng/ đêm
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dvụ )

Khách sạn 4****

Khách sạn HaLong Pearl

  4.000.000đ/ngày/phòng sức chứa 20-30 khách
 7.500.000đ/ngày/phòng sức chứa 100-150 khách
Teabreak: từ 40.000đ – 60.000đ/xuất/ lần
Ăn uống: từ 150.000– 300.000đ/ suất/ bữa
Phòng nghỉ : 800,000đ/ phòng/ đêm 
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dịch vụ)

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

Khách sạn Herritage HaLong

  4.000.000đ/ngày/phòng sức chứa 20-30 khách
 7.500.000đ/ngày/phòng sức chứa 100-150 khách
Teabreak: từ 40.000đ – 60.000đ/xuất/ lần
Ăn uống: từ 150.000– 300.000đ/ suất/ bữa
Phòng nghỉ : 800,000đ/ phòng/ đêm 
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dịch vụ)

Khách sạn Dream HaLong

  5.000.000đ/ngày/phòng sức chứa 20-30 khách
 10.000.000đ/ngày/phòng sức chứa 100-150 khách
Teabreak: từ 50.000đ – 60.000đ/xuất/ lần
Ăn uống: từ 200.000– 300.000đ/ suất/ bữa
Phòng nghỉ : 1.000,000đ/ phòng/ đêm 
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dịch vụ)

Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long

  5.000.000đ/ngày/phòng sức chứa 20-30 khách
 15.000.000đ/ngày/phòng sức chứa 200 khách
Teabreak: 60.000đ/xuất/ lần
Ăn uống: từ 200.000– 300.000đ/ suất/ bữa
Phòng nghỉ : 930,000đ/ phòng/ đêm 
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dịch vụ)

Khách sạn Grand Halong

20-50 khách: từ 3.500.000 – 4.000.000đ/ngày
trên 50 -100 khách: 7.000.000đ/ngày
Teabreak: từ 40.000đ – 60.000đ/xuất/ lần
Ăn uống: từ 150.000– 300.000đ/ suất/ bữa
Phòng nghỉ : 800,000đ/ phòng/ đêm 
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dịch vụ)

 Mường Thanh Quảng Ninh * * * * *

 50-80 khách:  5.000.000đ/ngày
trên 100-200 khách:12.000.000đ/ngày
Teabreak: 50.000đ/xuất/ lần
Ăn uống: từ 180.000– 300.000đ/ suất/ bữa
Phòng nghỉ : 950,000đ/ phòng/ đêm 
( Giá đã bao gồm ăn sáng, VAT và phí dịch vụ)