Báo giá tổ chức hội thảo tại Hồ Chí Minh

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TẠI HỒ CHÍ MINH

 

KHÁCH SẠN

GIÁ (VND)

BAO GỒM

 

Khách sạn Hoàn Vũ * * *

4.000.000vnđ/ngày - phòng họp sức chứa 30 - 40 khách
6.000.000VNĐ/ngày - phòng họp sức chứa 60-100 khách
Giải khát giữa giờ: từ 45.000đ/xuất - 50.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 130.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 630.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

Khách sạn Sen Việt * * *

5.000.000vnđ/ngày - phòng họp sức chứa 30 - 40 khách
7.000.000VNĐ/ngày - phòng họp sức chứa 60-100 khách
Giải khát giữa giờ: từ 45.000đ/xuất - 50.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 130.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 680.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

Khách sạn Đại Nam  * * *

5.000.000vnđ/ngày - phòng họp sức chứa 30 - 50 khách
8.000.000VNĐ/ngày - phòng họp sức chứa 80-120 khách
Giải khát giữa giờ: từ 45.000đ/xuất - 50.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 130.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 680.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

khách sạn Viễn Đông * * *

6.500.000vnđ/ngày - phòng họp sức chứa 30 - 40 khách
9.500.000VNĐ/ngày - phòng họp sức chứa 60-100 khách
Giải khát giữa giờ: từ 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 170.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 900.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

Khách sạn Victory * * *
(sức chứa tối đa 300 khách)

6.000.000vnđ/ngày - phòng họp sức chứa 30 - 40 khách
14.000.000VNĐ/ngày - phòng họp sức chứa 200 khách
Giải khát giữa giờ: từ 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 169.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 940.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

khách sạn Ðồng Khánh * **
(sức chứa tối đa 150 khách)

8.000.000vnđ/ngày - phòng họp sức chứa 100 khách
Giải khát giữa giờ: từ 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 150.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 650.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

 khách sạn Sài Gòn Ðông Du * * *

12.000.000vnđ/ngày - phòng họp sức chứa 100 khách
Giải khát giữa giờ: từ 65.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 170.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 950.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

Nhà khách Phương Nam * * *
(sức chứa tối đa 400 khách)

30 - 40  khách: từ 6.000.000đ/ngày
 từ 200 khách – 300 khách: 20.000.000đ/ngày
Giải khát giữa giờ: từ 50.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 650.000VND/phòng  - 1.000.000đ
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

Khách sạn Ramana * * * *

13.000.000VNĐ/nửa ngày; 22.000.000VNĐ/ngày - sức chứa 200 khách
 Giải khát giữa giờ: 80.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 150.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 980.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

Khách sạn Thiên Hồng * * *

14.000.000VNĐ/ngày; 8.000.000VNĐ/nửa ngày - sức chứa 150 -200 khách
 Giải khát giữa giờ: 50.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 150.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở:  từ 650.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu

 

Khách sạn Sài Gòn Palace * * * *

14.000.000VNĐ/ngày;12.000.000VNĐ/nửa ngày - sức chứa 80-120 khách
 Giải khát giữa giờ: 95.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: 200.000đ/buffet
Phòng ở:  từ 1500.000VND/phòng 
Giá phòng bao gồm phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang trí và màn chiếu, bút viết và nước uống

 

Khách sạn Grand hotel * * * *

800.000VNĐ/khách/ngày
700.000VNĐ/khách/nửa ngày

Hội thảo
  Giá trọn gói bao gồm:
- phòng họp setup theo tiêu chuẩn
-2 lần giải khát giữa giờ
-1 bữa ăn trưa tự chọn
- bút và giấy viết
- kẹo bạc hà
- màn chiếu
- nhân viên kỹ thuật phục vụ
thuế và phí dịch vụ

 

Khách sạn Vissai * * * *

660.000VNĐ/khách/ngày
560.000VNĐ/khách/nửa ngày

 

Khách sạnSofitel plaza * * * **

990.000VNĐ/khách/ngày
870.000VNĐ/khách/nửa ngày

 

Khách sạn Sheraton * * * * *

990.000VNĐ/khách/ngày
870.000VNĐ/khách/nửa ngày

 

Khách sạn Rex * * * * *

840.000VNĐ/khách/ngày
690.000VNĐ/khách/nửa ngày