• Trang chủ
  • > >
  • HỘI NGHỊ - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU
Báo giá tổ chức hội thảo tại Đà Nẵng

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TẠI ĐÀ NẴNG

       

 

Khách sạn

Giá ( VND)

Bao gồm

 

Khách sạn Đà Nẵng riverside * * *
khách sạn bên sông

12.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 200-300 khách
6.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 50 khách
Giải khát giữa giờ: từ35.000đ – 55.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 140.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở: từ 550.000đ/phòng đôi bao gồm thuế, ăn sáng và phí dịch vụ 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn,

hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang

trí và màn chiếu

 

Khách sạn Saigon Tourance * * *
Khách sạn trong thành phố 

8.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 200-300 khách
5.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 50 khách
Giải khát giữa giờ: từ35.000đ – 55.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 140.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở: từ 550.000đ/phòng đôi bao gồm thuế, ăn sáng và phí dịch vụ 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn,

hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang

trí và màn chiếu

 

Khách sạn Bamboo Green * * *
khách sạn trong thành phố

7.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 200-300 khách
4.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 30-40 khách
Giải khát giữa giờ: từ 30.000đ – 55.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở: từ 550.000đ/phòng đôi bao gồm thuế, ăn sáng và phí dịch vụ 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn,

hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang

trí và màn chiếu

 

Khách sạn Trendy * * *
( khách sạn bên sông)

6.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 80-100 khách
3.500.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 30-40 khách
Giải khát giữa giờ: từ 30.000đ – 55.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở: từ 520.000đ/phòng đôi bao gồm thuế, ăn sáng và phí dịch vụ 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn,

hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang

trí và màn chiếu

 

Khách sạn Bamboo Green Central * * *
Khách sạn trong thành phố

5.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 60-70 khách
3.500.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 30-40 khách
Giải khát giữa giờ: từ 30.000đ – 55.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 120.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở: từ 550.000đ/phòng đôi bao gồm thuế, ăn sáng và phí dịch vụ 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn,

hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang

trí và màn chiếu

 

Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng  * * * *
Khách sạn trong thành phố

15.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 300-400 khách ( áp dụng vào mùa hè)
8.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 60-70 khách
Giải khát giữa giờ: từ  55.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 180.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở: từ 700.000đ/phòng đôi bao gồm thuế, ăn sáng và phí dịch vụ 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn,

hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang

trí và màn chiếu

 

Khách sạn Northern Đà Nẵng  * * * *
Khách sạn trong thành phố

10.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 100 khách ( áp dụng vào mùa hè)
6.000.000VNĐ/ngày - phòng sức chứa 60-70 khách
Giải khát giữa giờ: từ  80.000đ/xuất
Gồm trà, cafe, hoa quả và bánh ngọt
Ăn trưa hoặc ăn tối: từ 180.000đ/xuất – 200.000đ
Phòng ở: từ 1.000.000đ/phòng đôi bao gồm thuế, ăn sáng và phí dịch vụ 
Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí dịch vụ

Phòng hội thảo
Bao gồm: phòng họp set up theo tiêu chuẩn,

hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa tươi trang

trí và màn chiếu, bút viết và nước uống

 

Khách sạn Green Plaza * * * *

650.000VNĐnet/khách/nửa ngày
590.000VNĐnet/khách/ngày

Phòng họp set up theo tiêu chuẩn
• 2 lần giải khát giữa giờ gồm trà, café, hoa

quả và bánh ngọt
• 1 bữa  ăn trưa tự chọn
• Hoa tươi trang trí
• Màn chiếu
• Bút viết và nước uống
• Hệ thống âm thanh, ánh sáng, phục vụ hội thảo

 

Khách sạn Novotel * * * *

750.000VNĐnet/khách/nửa ngày
650.000VNĐnet/khách/ngày

 

Khách sạn Mercure * *  * *

720.000VNĐnet/khách/nửa ngày
650.000VNĐnet/khách/ngày

 

Khách sạn Briliant *  *  * *

700.000VNĐnet/khách/nửa ngày
580.000VNĐnet/khách/ngày

 

Sandy Beach resort *  * * *

730.000VNĐnet/khách/nửa ngày
590.000VNĐnet/khách/ngày

Phòng họp set up theo tiêu chuẩn
• 2 lần giải khát giữa giờ gồm trà, café, hoa

quả và bánh ngọt
• 1 bữa  ăn trưa tự chọn
• Hoa tươi trang trí
• Màn chiếu
• Bút viết và nước uống
• Hệ thống âm thanh, ánh sáng, phục vụ hội thảo

 

Furama resort *  * * * *

780.000VNĐnet/khách/nửa ngày
650.000VNĐnet/khách/ngày

 

Pullman Villa & Resort* * * *

950.000VNĐnet/khách/nửa ngày
760.000VNĐnet/khách/ngày

       
       

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ hội thảo tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Huế, Hải Phòng, Hạ Long….